Thursday, May 19, 2005

MA JIE,KOR,MEI & DI

HwEe JiE EvElYn CaSsAnDrA ShAn LiNg.
KeLvIn KiShOn EtWiN HaN XiAnG
AuDrEy ZiNc LoVyNn KrYsTaL HuI JiE Si ChEn AmIrAh
HaNzAlAh HaIrIzAd InDrA LoUiS YaN WeI